print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Eke

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Oost−Vlaanderen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Gent Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 1180 1125 2305
Landbouwstreek: Vlaamse zandstreek Bevolkingsdichtheid: 242 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Schelde  Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 1 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Asper, De Pinte, Nazareth, Semmerzake, Vurste en Zevergem