print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Antwerpen

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Antwerpen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Antwerpen Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 129978 137924 267902
Landbouwstreek: Polders (gelegen op de grens van) Bevolkingsdichtheid: 12454 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Schelde en kanaal Maas − Schelde  Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Aanwezig  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 1 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Anvers Gemeente met de titel van stad: Ja
Aangrenzende gemeenten: Berchem, Borgerhout, Burcht, Deurne, Hoboken, Merksem, Oosterweel, Wilrijk en Zwijndrecht