print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Doel

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Oost−Vlaanderen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Sint−Niklaas Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 1208 1181 2389
Landbouwstreek: Polders Bevolkingsdichtheid: 122 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Regio: Land van Waas
Bevaarbare waterlopen: Schelde  Spoorwegstations: Geen
Buurtspoorweghalte(s): Mogelijk  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 3.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Grensgemeente: Doel is een grensgemeente met Nederland
Aangrenzende gemeenten: Berendrecht, Kallo, Kieldrecht, Lillo en Zandvliet