print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Aarschot

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Brabant   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Leuven Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 3219 3471 6690
Landbouwstreek: Kempen (gelegen op de grens van) Bevolkingsdichtheid: 390 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Regio: Hageland (rand)
Bevaarbare waterlopen: Demer  Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 0.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Ja
Aangrenzende gemeenten: Begijnendijk, Betekom, Gelrode, Langdorp, Nieuwrode, Ramsel en Rillaar