print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Dilsen

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Limburg   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Maaseik Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 689 634 1323
Landbouwstreek: Kempen (gelegen op de grens van) Bevolkingsdichtheid: 81 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Maas en kanaal Maastricht − Den Bosch (Zuid−Willemsvaart)  Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Grensgemeente: Dilsen is een grensgemeente met Nederland
Aangrenzende gemeenten: Lanklaar, Niel−bij−As, Opoeteren, Rotem en Stokkem