print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Diksmuide

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: West−Vlaanderen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Diksmuide Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 1794 2223 4017
Landbouwstreek: Polders (gelegen op de grens van) Bevolkingsdichtheid: 3734 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: IJzer en kanaal Diksmuide − Handzame (Handzamervaart)  Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 0.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Dixmude Gemeente met de titel van stad: Ja
Aangrenzende gemeenten: Beerst, Esen en Kaaskerke