print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Diest

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Brabant   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Leuven Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 4598 4241 8839
Landbouwstreek: Zandleemstreek Bevolkingsdichtheid: 2742 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Regio: Hageland (rand)
Bevaarbare waterlopen: Demer  Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Aanwezig  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 0.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Ja
Aangrenzende gemeenten: Kaggevinne−Assent, Schaffen en Webbekom