print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Deurne

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Antwerpen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Antwerpen Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 4632 4314 8946
Landbouwstreek: Vlaamse zandstreek Bevolkingsdichtheid: 627 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Kanaal Maas − Schelde  Spoorwegstations: Geen (dichtste station Antwerpen ("Oost"))
Buurtspoorweghalte(s): Aanwezig  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 0 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Antwerpen (Anvers), Berchem, Borgerhout, Borsbeek, Merksem, Mortsel, Schoten, Wijnegem en Wommelgem