print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Denderwindeke

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Oost−Vlaanderen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Aalst Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 1568 1578 3146
Landbouwstreek: Zandleemstreek Bevolkingsdichtheid: 207 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Regio: Pajottenland (rand)
Bevaarbare waterlopen: Dender  Spoorwegstations: Geen (dichtste station Ninove)
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Appelterre−Eichem, Lieferinge, Meerbeke, Neigem, Nieuwenhove, Oetingen, Pollare, Vollezele en Zandbergen