print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Dendermonde

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Oost−Vlaanderen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Dendermonde Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 4908 5154 10062
Landbouwstreek: Vlaamse zandstreek Bevolkingsdichtheid: 1250 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Regio: Land van Dendermonde/Klein-Brabant (rand)
Bevaarbare waterlopen: Dender en Schelde  Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 1 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Termonde Gemeente met de titel van stad: Ja
Aangrenzende gemeenten: Appels, Baasrode, Grembergen, Sint−Gillis−bij−Dendermonde en Zele