print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Deinze

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Oost−Vlaanderen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Gent Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 2304 2502 4806
Landbouwstreek: Vlaamse zandstreek Bevolkingsdichtheid: 555 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Leie en Afleidingskanaal van de Leie (Schipdonkkanaal)  Spoorwegstations: Geen (dichtste station Petegem-aan-de-Leie ("Deinze"))
Buurtspoorweghalte(s): Aanwezig  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 0 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Ja
Aangrenzende gemeenten: Astene, Bachte−Maria−Leerne, Grammene, Machelen, Meigem, Petegem−aan−de−Leie, Vinkt en Zeveren