print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente De Klinge

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Oost−Vlaanderen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Sint−Niklaas Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 1121 1125 2246
Landbouwstreek: Vlaamse zandstreek Bevolkingsdichtheid: 827 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Regio: Land van Waas
Bevaarbare waterlopen: geen Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 1 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Grensgemeente: De Klinge is een grensgemeente met Nederland
Aangrenzende gemeenten: Meerdonk en Sint−Gillis−Waas