print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Ciply

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Henegouwen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Bergen Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 484 443 927
Landbouwstreek: Leemstreek Bevolkingsdichtheid: 390 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Regio: Borinage (rand)
Bevaarbare waterlopen: geen Spoorwegstations: Geen (dichtste station Hyon-Ciply)
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 1 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Asquillies, Hyon, Mesvin, Noirchain en Nouvelles