print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Callenelle

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Henegouwen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Doornik Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 389 338 727
Landbouwstreek: Leemstreek Bevolkingsdichtheid: 305 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Kanaal Pommeroeuil − Antoing  Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 0.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Grensgemeente: Callenelle is een grensgemeente met Frankrijk
Aangrenzende gemeenten: Brasmenil, Maubray, Wasmes−Audemez−Briffoeil en Wiers