print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Buizingen

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Brabant   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Brussel Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 624 569 1193
Landbouwstreek: Zandleemstreek Bevolkingsdichtheid: 288 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Kanaal Brussel − Charleroi  Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 1.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Dworp (Tourneppe), Halle (Hal), Huizingen en Sint−Pieters−Leeuw