print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Buggenhout

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Oost−Vlaanderen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Dendermonde Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 2852 2687 5539
Landbouwstreek: Vlaamse zandstreek Bevolkingsdichtheid: 274 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Regio: Land van Dendermonde/Klein-Brabant
Bevaarbare waterlopen: Schelde  Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 0 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Baasrode, Lebbeke, Malderen, Merchtem, Moerzeke, Opdorp, Opwijk, Sint−Amands en Steenhuffel