print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Brugge

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: West−Vlaanderen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Brugge Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 23117 27221 50338
Landbouwstreek: Polders (gelegen op de grens van) Bevolkingsdichtheid: 11703 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Kanaal Gent − Oostende, kanaal Brugge − Sluis en Lisseweegse Vaart  Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Aanwezig  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 0 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Bruges Gemeente met de titel van stad: Ja
Aangrenzende gemeenten: Assebroek, Koolkerke, Sint−Andries, Sint−Kruis, Sint−Michiels en Sint−Pieters−op−de−Dijk