print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Broechem

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Antwerpen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Antwerpen Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 937 936 1873
Landbouwstreek: Vlaamse zandstreek Bevolkingsdichtheid: 159 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Kleine Nete en kanaal Maas − Schelde  Spoorwegstations: Geen
Buurtspoorweghalte(s): Aanwezig  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 0 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Emblem, Lier (Lierre), Massenhoven, Nijlen, Oelegem, Ranst, Viersel en Vremde