print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Breendonk

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Antwerpen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Mechelen Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 1061 1077 2138
Landbouwstreek: Vlaamse zandstreek Bevolkingsdichtheid: 267 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Regio: Klein-Brabant
Bevaarbare waterlopen: geen Spoorwegstations: Geen (dichtste station Tisselt ("West"))
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 2.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Liezele, Londerzeel, Puurs, Ramsdonk, Ruisbroek, Tisselt en Willebroek