print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Bree

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Limburg   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Maaseik Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 1596 1497 3093
Landbouwstreek: Kempen Bevolkingsdichtheid: 117 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Kanaal Maastricht − Den Bosch (Zuid−Willemsvaart)  Spoorwegstations: Geen
Buurtspoorweghalte(s): Aanwezig  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 0 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Beek, Gerdingen, Gruitrode, Kinrooi, Molenbeersel, Neerglabbeek, Opitter en Tongerlo