print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Bredene

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: West−Vlaanderen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Oostende Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 1424 1533 2957
Landbouwstreek: Duinen & polders Bevolkingsdichtheid: 172 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Kanaal Gent − Oostende  Spoorwegstations: Geen (dichtste station Oudenburg ("Plassendale"))
Buurtspoorweghalte(s): Aanwezig  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 0 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Kustgemeente: Bredene is een Kustgemeente
Aangrenzende gemeenten: Klemskerke, Oostende (Ostende), Oudenburg en Zandvoorde