print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Bossuit

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: West−Vlaanderen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Kortrijk Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 333 305 638
Landbouwstreek: Leemstreek (gelegen op de grens van) Bevolkingsdichtheid: 321 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Schelde en kanaal Bossuit − Kortrijk  Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 3 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Escanaffles, Helkijn (Helchin), Moen, Outrijve, Pottes en Sint−Denijs