print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Alsemberg

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Brabant   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Brussel Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 835 801 1636
Landbouwstreek: Zandleemstreek Bevolkingsdichtheid: 264 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: geen Spoorwegstations: Geen (dichtste station Sint-Genesius-Rode)
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 2.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Beersel, Dworp (Tourneppe), Linkebeek en Sint−Genesius−Rode (Rhode−Saint−Genèse)