print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Booischot

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Antwerpen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Mechelen Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 1375 1347 2722
Landbouwstreek: Vlaamse zandstreek Bevolkingsdichtheid: 235 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Grote Nete  Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Aanwezig  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 0 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Baal, Begijnendijk, Heist−op−den−Berg, Houtvenne, Hulshout en Schriek