print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Zarren

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: West−Vlaanderen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Diksmuide Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 1504 1485 2989
Landbouwstreek: Vlaamse zandstreek Bevolkingsdichtheid: 238 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Kanaal Diksmuide − Handzame (Handzamervaart)  Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 0 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Esen, Handzame, Klerken, Staden en Werken