print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Zandvoorde

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: West−Vlaanderen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Oostende Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 444 434 878
Landbouwstreek: Polders Bevolkingsdichtheid: 88 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Kanaal Plassendale − Nieuwpoort  Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 1 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Bredene, Oostende (Ostende), Oudenburg, Snaaskerke en Stene