print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Wulveringem

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: West−Vlaanderen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Veurne Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 479 425 904
Landbouwstreek: Zandleemstreek Bevolkingsdichtheid: 96 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Kanaal Veurne − Bergues  Spoorwegstations: Geen
Buurtspoorweghalte(s): Aanwezig  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 2 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Bulskamp, Eggewaartskapelle, Houtem, Oeren, Steenkerke, Veurne (Furnes) en Vinkem