print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Wulpen

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: West−Vlaanderen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Veurne Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 518 489 1007
Landbouwstreek: Polders Bevolkingsdichtheid: 81 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Kanaal Nieuwpoort − Duinkerke  Spoorwegstations: Geen
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 2.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Booitshoeke, Koksijde, Oostduinkerke, Ramskapelle en Veurne (Furnes)