print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Bocholt

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Limburg   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Maaseik Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 1133 1058 2191
Landbouwstreek: Kempen Bevolkingsdichtheid: 61 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Kanaal Maas − Schelde en kanaal Maastricht − Den Bosch (Zuid−Willemsvaart)  Spoorwegstations: Geen (dichtste station Hamont)
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 4 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Grensgemeente: Bocholt is een grensgemeente met Nederland
Aangrenzende gemeenten: Beek, Grote−Brogel, Hamont, Kaulille, Molenbeersel en Reppel