print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Wilmarsdonk

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Antwerpen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Antwerpen Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 832 693 1525
Landbouwstreek: Polders Bevolkingsdichtheid: 137 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Schelde  Spoorwegstations: Geen
Buurtspoorweghalte(s): Aanwezig  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 0 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Ekeren, Hoevenen, Kallo, Melsele, Oorderen en Oosterweel