print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Wieze

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Oost−Vlaanderen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Dendermonde Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 1107 1040 2147
Landbouwstreek: Vlaamse zandstreek (gelegen op de grens van) Bevolkingsdichtheid: 391 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Regio: Land van Dendermonde/Klein-Brabant
Bevaarbare waterlopen: geen Spoorwegstations: Geen (dichtste station Gijzegem)
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 3.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Baardegem, Denderbelle, Herdersem, Lebbeke, Mespelare en Moorsel