print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Westkapelle

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: West−Vlaanderen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Brugge Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 750 731 1481
Landbouwstreek: Polders Bevolkingsdichtheid: 70 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Kanaal Brugge − Sluis  Spoorwegstations: Geen
Buurtspoorweghalte(s): Aanwezig  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 0 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Grensgemeente: Westkapelle is een grensgemeente met Nederland
Aangrenzende gemeenten: Heist, Hoeke, Knokke, Lapscheure, Oostkerke en Ramskapelle