print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Werchter

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Brabant   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Leuven Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 1189 1109 2298
Landbouwstreek: Vlaamse zandstreek (gelegen op de grens van) Bevolkingsdichtheid: 198 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Regio: Hageland (rand)
Bevaarbare waterlopen: Demer en Dijle  Spoorwegstations: Geen (dichtste station Rotselaar)
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 4 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Betekom, Haacht, Herent, Rotselaar, Tildonk, Tremelo en Wespelaar