print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Weelde

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Antwerpen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Turnhout Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 658 568 1226
Landbouwstreek: Kempen Bevolkingsdichtheid: 33 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: geen Spoorwegstations: Geen (dichtste station Turnhout ("Weelde-Merksplas"))
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 4.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Grensgemeente: Weelde is een grensgemeente met Nederland
Aangrenzende gemeenten: Arendonk, Baarle−Hertog (Baerle−Duc), Poppel, Ravels en Turnhout