print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Watou

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: West−Vlaanderen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Ieper Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 1922 1811 3733
Landbouwstreek: Zandleemstreek Bevolkingsdichtheid: 160 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: geen Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 6.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Grensgemeente: Watou is een grensgemeente met Frankrijk
Aangrenzende gemeenten: Poperinge, Proven en Roesbrugge−Haringe