print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Blankenberge

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: West−Vlaanderen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Brugge Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 2214 2468 4682
Landbouwstreek: Duinen & polders Bevolkingsdichtheid: 5486 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: geen Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Aanwezig  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 0 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Kustgemeente: Blankenberge is een Kustgemeente
Aangrenzende gemeenten: Uitkerke en Wenduine