print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Walem

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Antwerpen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Mechelen Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 659 572 1231
Landbouwstreek: Vlaamse zandstreek Bevolkingsdichtheid: 269 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Dijle en Beneden Nete  Spoorwegstations: Geen (dichtste station Sint-Katelijne-Waver)
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 3.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Heffen, Heindonk, Mechelen (Malines), Rumst en Sint−Katelijne−Waver