print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Waha

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Luxemburg   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Marche−en−Famenne Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 814 785 1599
Landbouwstreek: Famenne Bevolkingsdichtheid: 70 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: geen Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 1.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Aye, Hargimont, Harsin, Marche−en−Famenne, Marenne en Roy