print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Waarbeke

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Oost−Vlaanderen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Aalst Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 160 182 342
Landbouwstreek: Zandleemstreek Bevolkingsdichtheid: 132 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Regio: Pajottenland
Bevaarbare waterlopen: geen Spoorwegstations: Geen (dichtste station Zandbergen)
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Galmaarden (Gammerages), Nieuwenhove, Tollembeek, Vollezele en Zandbergen