print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Waanrode

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Brabant   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Leuven Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 566 482 1048
Landbouwstreek: Zandleemstreek Bevolkingsdichtheid: 120 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Regio: Hageland
Bevaarbare waterlopen: geen Spoorwegstations: Geen (dichtste station Geetbets)
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Bekkevoort, Kaggevinne−Assent, Kersbeek−Miskom en Kortenaken