print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Vollezele

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Brabant   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Brussel Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 899 832 1731
Landbouwstreek: ZandLeemstreek (gelegen op de grens van) Bevolkingsdichtheid: 178 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Regio: Pajottenland
Bevaarbare waterlopen: geen Spoorwegstations: Geen (dichtste station Herne)
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 5.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Denderwindeke, Herfelingen, Herne, Nieuwenhove, Oetingen, Tollembeek en Waarbeke