print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Vilvoorde

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Brabant   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Brussel Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 6534 5982 12516
Landbouwstreek: Zandleemstreek Bevolkingsdichtheid: 677 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Regio: Klein-Brabant (rand)
Bevaarbare waterlopen: Zenne en kanaal Brussel − Rupel  Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 1 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Vilvorde Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Elewijt, Eppegem, Grimbergen, Haren, Laken, Machelen, Neder−over−Heembeek, Perk, Peutie en Strombeek−Bever