print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Veurne

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: West−Vlaanderen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Veurne Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 2611 3033 5644
Landbouwstreek: Polders Bevolkingsdichtheid: 254 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Kanaal Veurne − Bergues, kanaal Nieuwpoort − Duinkerke en kanaal Veurne − Lo (Lovaart)  Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Aanwezig  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 0.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Furnes Gemeente met de titel van stad: Ja
Aangrenzende gemeenten: Adinkerke, Avekapelle, Booitshoeke, Bulskamp, De Moeren, Houtem, Koksijde, Pervijze, Ramskapelle, Steenkerke, Wulpen en Wulveringem