print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Velzeke−Ruddershove

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Oost−Vlaanderen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Aalst Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 1447 1315 2762
Landbouwstreek: Zandleemstreek Bevolkingsdichtheid: 212 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: geen Spoorwegstations: Geen (dichtste station Balegem & Roborst)
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 3 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Balegem, Dikkele, Dikkelvenne, Elene, Hundelgem, Munkzwalm, Roborst, Scheldewindeke en Strijpen