print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Uitbergen

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Oost−Vlaanderen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Dendermonde Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 749 641 1390
Landbouwstreek: Vlaamse zandstreek Bevolkingsdichtheid: 214 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Regio: Land van Dendermonde
Bevaarbare waterlopen: Schelde  Spoorwegstations: Geen (dichtste station Wichelen)
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 3 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Berlare, Overmere, Schellebelle en Wichelen