print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Uikhoven

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Limburg   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Tongeren Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 352 323 675
Landbouwstreek: Zandleemstreek Bevolkingsdichtheid: 163 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Maas  Spoorwegstations: Geen (dichtste station Lanaken)
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 8.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Grensgemeente: Uikhoven is een grensgemeente met Nederland
Aangrenzende gemeenten: Boorsem, Neerharen en Rekem