print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Turnhout

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Antwerpen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Turnhout Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 9608 10208 19816
Landbouwstreek: Kempen Bevolkingsdichtheid: 351 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Kanaal Antwerpen − Turnhout (via Sint−Job) en kanaal Dessel − Turnhout  Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Aanwezig  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 0 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Ja
Grensgemeente: Turnhout is een grensgemeente met Nederland
Aangrenzende gemeenten: Baarle−Hertog (Baerle−Duc), Beerse, Kasterlee, Lichtaart, Merksplas, Oud−Turnhout, Ravels, Tielen, Vosselaar en Weelde