print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Bierghes

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Brabant   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Brussel Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 539 508 1047
Landbouwstreek: Leemstreek Bevolkingsdichtheid: 102 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: geen Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 1.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Bierk Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Bogaarden, Heikruis, Petit−Enghien (Lettelingen), Rebecq−Rognon (Roosbeek) en Saintes (Sint−Renelde)