print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Tollembeek

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Brabant   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Brussel Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 1211 1201 2412
Landbouwstreek: Leemstreek (gelegen op de grens van) Bevolkingsdichtheid: 177 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Regio: Pajottenland
Bevaarbare waterlopen: geen Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 3 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Bever (Biévène), Galmaarden (Gammerages), Herne, Sint−Pieters−Kapelle (Saint−Pierre−Cappelle), Viane, Vollezele en Waarbeke