print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Tildonk

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Brabant   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Leuven Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 659 739 1398
Landbouwstreek: Vlaamse zandstreek Bevolkingsdichtheid: 191 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Kanaal Leuven − Rupel  Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 1.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Herent, Werchter, Wespelaar en Winksele